Explore Our Menu by

D10. DANANG SIGNATURE NOODLE

MÌ QUẢNG TÔM THỊT

D12. SAIGON PORK CHOP

CƠM TẤM THỊT NƯỚNG

M5. HOMEMADE CHICKEN CURRY

CƠM GÀ XÀO SỐT CARI

V5. VEGAN PHO

PHỞ CHAY

D19. BEEF NOODLE SOUP

PHỞ ĐẶC BIỆT

D04. GREEN PAPAYA SALAD

GỎI ĐU ĐỦ

M6. 5 SPICES COCONUT BRAISED SHORT RIBS

CƠM SƯỜN BÒ KHO DỪA