Explore Our Menu by

D09. DANANG SIGNATURE NOODLE

MÌ QUẢNG TÔM THỊT

D11. SAIGON GRILLED PORK STEAK

CƠM TẤM THỊT NƯỚNG

M5. HOMEMADE CHICKEN CURRY

CƠM GÀ XÀO SỐT CARI

D36. VEGAN PHO

PHỞ CHAY

D18. BEEF NOODLE SOUP

PHỞ ĐẶC BIỆT

D03. GREEN PAPAYA SALAD

GỎI ĐU ĐỦ

5 SPICES COCONUT BRAISED SHORT RIBS

CƠM SƯỜN BÒ KHO DỪA

GRILLED EGGPLANT SALAD

CÀ TÍM NƯỚNG

FISH CAKE NOODLES SOUP

BÚN CHẢ CÁ

GRILLED EGGPLANT SALAD WITH SHRIMP

CÀ TÍM NƯỚNG VỚI TÔM

CARAMELIZED SEA BASS

CÁ KHO TỘ

GRILLED PORK SANDWICH

BÁNH MÌ THỊT HEO NƯỚNG

PORK SANDWICH

BÁNH MÌ THỊT HEO